Send us a message ✉

Prestigeous prize of the Community of architects in category new building 1994

New scene of theatre Husa na provázku Brno

with K. Hubáček, V. Králíček

Mayor of Prague prize 1999, Building of the year

Rekonstrukce a dostavba divadla DISK DAMU

with K. Hubáček


Office Liberec
Voroněžská 144, Liberec 1, 460 01

Office Praha
Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00

Office Brno
Cyrilská 7, Brno, 602 00

tel: +420 603 323 745
hakulinarchitects@gmail.comZákladní Umělecká Škola, Cheb

Revitalizace Dominikánského kláštera v Chebu (2015)

tým: Ing. arch. Jiří Hakulín, Bc. Daniel Hakulín, Ing. arch. Helena Pavlatová
soutěžní projekt – Cena Petra Parléře 2015

Objekt dominikánského kláštera je umístěn v centru města, v těsné blízkosti centrálního náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Jánského náměstí a Kostelního náměstí. Jedná se o památkově chráněný objekt velkého významu, který se nachází v památkové zóně.
Úkolem bylo v současné době poloprázdný, ale historicky velice cenný a stavebně zajímavý objekt bývalého dominikánského kláštera v Chebu transformovat pro potřeby Základní umělecké školy a navrhnout využití dalších prostor. Vzhledem k památkově chráněnému charakteru areálu jsme se snažili omezit stavební zásahy na nezbytně nutnou míru a v místech z historického pohledu „méně hodnotných“.
Jako největší negativum jsme vnímali absenci výtahu v areálu, nutného pro zpřístupnění nejlépe všech prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu V našem návrhu jsme umístili výtah pro imobilní do místa původního otevřeného dvora světlíku, výtah propojuje všechna podlaží kláštera (suterén, přízemí, 1.patro i 2.patro) a zpřístupňuje je všem osobám se sníženou schopností pohybu pro výuku, konání školních i mimoškolních akcí.
Zrcadlový sál, komorní koncertní sál, nahrávací studio, výstavní prostory jsou v návrhu přístupné a je možné se například v případě konání větších akcí v několika podlažích (školní festival apod.) volně se pohybovat mezi podlažími.
Komerčně cenné prostory parteru kolem celého areálu jsme se snažili zpřístupnit a navrhujeme je využít pro různé komerční aktivity – obchody, drobné služby, drobné provozovny apod. Různorodost funkcí a možnosti různého využití jsou velkým potenciálem pro oživení daného místa.